Aktualności

 • Całkowity ZAKAZ podlewania przydomowych ogródków!
  APEL do Mieszkańców Gminy Koneck! W związku z upałami wprowadzamy całkowity ZAKAZ podlewania przydomowych ogródków! Przy obecnym kilkukrotnym zwiększeniu się poboru wody i obniżaniu się lustra wody w studniach głębinowych, możemy doprowadzić do przerw...
 • Zawiadomienie o zwołaniu II sesji IX kadencji Rady Gminy Koneck
  Zawiadomienie o zwołaniu II sesji IX kadencji Rady Gminy Koneck
 • Okno transferowe otwarte do 31 lipca
  Okno transferowe otwarte do 31 lipca Do końca lipca osoby urodzone po 1968 roku mogą zmienić decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej na drugi filar. Zgodnie z ich dyspozycją może ona trafiać do otwartego...
 • ZUS planuje kolejne dyżury telefoniczne
  ZUS planuje kolejne dyżury telefoniczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje kolejne dyżury eksperckie. W dniach 20-24 maja pod telefonem czekać będą eksperci, których będzie można zapytać m.in. o emerytury, renty, zasiłki, rehabilitację leczniczą, świadczenie przedemerytalne,...
 • Zostało niewiele czasu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  Zostało niewiele czasu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej Tylko do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym,  skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Rozliczenie roczne trzeba przekazać...
 • Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy
  Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy Rodzice mogą otrzymać  do  12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wystarczy tylko złożyć wniosek. O świadczenie może...
 • Seniorze, zmieniłeś konto lub adres? Poinformuj o tym ZUS
  Seniorze, zmieniłeś konto lub adres? Poinformuj o tym ZUS Emeryci, renciści, a także inne osoby, które pobierają świadczenia z ZUS-u, powinny pamiętać o tym, aby z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Zakład o zmianie adresu lub...
 • Gmina Koneck otrzymała dofinansowanie
  Gmina Koneck jako organ prowadzący Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 500,00 zł na realizacje zadania publicznego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”...
 • Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2024 r.
  Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2024 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z...
 • Kończy się czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej
   Kończy się czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej Do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok.   Roczne rozliczenie...
 • Eksperckie dyżury telefoniczne
  Eksperckie dyżury telefoniczne Placówki ZUS w regionie zapraszają na majowe eksperckie dyżury telefoniczne. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, przeliczania emerytur i rent, zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego 800+, czy rehabilitacji leczniczej...
Skip to content