Gmina Koneck inwestuje w nowoczesne technologie

Inwestycje w nowoczesne technologie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego to priorytety nie tylko rządowe. Gmina Koneck zrealizowała projekt pod nazwą „E-USŁUGI PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM: GMINA KONECK”.  Projekt w 75% został sfinansowany z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całkowita wartość projektu wyniosła 807 152 zł.

Projekt obejmował m. in. budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenach gminy Koneck oraz uruchomienie tzw. telecentrów. Gminna sieć szerokopasmowa, została zbudowana w oparciu o  technologie bezprzewodowe takie jak WiMAX  (jako warstwa dystrybucyjna sieci) i WiFi  (jako warstwa dostępowa). Podstawowym celem projektu było ograniczenie  zjawiska wykluczenia cyfrowego poprzez umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do szerokopasmowego Internetu. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanie usługami oferowanymi przez Gminę Koneck jest bardzo duże. W dniu 28 lutego 2011 r. zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami gminy Koneck w celu przekazania informacji na temat zrealizowanej inwestycji oraz określenia ogólnych warunków korzystania z sieci. Poza tym, w ramach projektu zakupiono i wdrożono oprogramowanie realizujące elektroniczny obieg dokumentów na wszystkich stanowiskach w Urzędzie Gminy. Zakupiono kompletne zestawy komputerowe do celów wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów, drukarki oraz skanery. Dzięki wykorzystaniu zaimplementowanych w bazie metod walidacji pism oraz możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego ułatwiona zostanie w znacznym stopniu procedura składania dokumentów do Urzędu Gminy w Konecku. Dodatkowo dzięki utworzeniu Gminnego Centrum Certyfikacyjnego interesanci nie posiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego będą mogli wypełniać wybrane formularze i pisma oraz kontaktować się z jednostką dzięki wydanemu przez Urząd certyfikatowi. Elektroniczne biuro obsługi interesanta będzie czynne 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Wszyscy zainteresowani elektronicznym załatwieniem spraw będą mogli w sposób przyjazny, o dowolnej porze dnia i nocy, bez wizyty i czekania w kolejkach – po założeniu konta – wypełniać, podpisywać i wysyłać formularze interaktywne oraz wnioski interaktywne, jak również odbierać informację zwrotną wysłaną przez pracowników urzędu. Będą również mogli zasięgnąć informacji co do świadczonych usług i procedur dotyczących np. uzyskiwania pozwoleń na budowę  czy świadczenia pomocy rodzinie. Interesanci, którzy zgłoszą się do Centrum z prośbą o wydanie certyfikatu i podpiszą z Urzędem Gminy stosowną umowę zyskają możliwość przesyłania do Urzędu wybranych pism i wniosków opatrzonych niekwalifikowanym podpisem. Certyfikaty wystawiane przez podmiot w będą spełniać wszystkie niezbędne do pełnienia roli Centrum Certyfikacji wymogi zawarte w ustawie o Podpisie Elektronicznym. Centrum Certyfikacji wystawiać będzie certyfikaty niekwalifikowane, które są całkowicie skuteczne i dozwolone z prawnego punktu widzenia. Na potrzeby Centrum Certyfikacyjnego została zakupiona stacja robocza z oprogramowaniem dedykowanym do generowania certyfikatów niekwalifikowanych. ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Podobne aktualności

Skip to content