Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Z dniem 1 marca br. w całej Polsce rozpoczął się I etap Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Na terenie  Gminy Koneck będzie pracowało  2 rachmistrzów. W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych został przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy.

Do przeprowadzenia wywiadów spisowych w terenie, upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać podczas spisu właściwego tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Rachmistrz spisowy powinien posiadać legitymację. Legitymacja zawiera:nr legitymacji, imię, nazwisko, teren działania, okres ważności, podpis i pieczątkę Dyrektora Urzędu Statystycznego, pieczęć Urzędu Statystycznego, podpis posiadacza, zdjęcie posiadacza, logo Centralnego Biura Spisowego. Legitymacja jest ważna z dowodem osobistym.

Identyfikacji rachmistrza można dokonać poprzez infolinię – dzwoniąc pod numer 800 800 800 – bezpłatny z telefonów stacjonarnych lub  22 44 44 777 – dla połączeń z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Dodatkowo, tożsamość rachmistrza można również potwierdzić w Urzędzie Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content