Wymiana dowodów osobistych

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i cudzoziemców przypomina, że w tym roku dowody osobiste muszą wymienić osoby, których dokument wydany został w 2001 roku.Podobnie tracą ważność dowody wydane osobom niepełnoletnim w 2006 r. (5-letnie dowody osobiste). Dowód Osobisty jest ważnym dokumentem urzędowym, bez którego nie będziemy mogli załatwić wielu spraw. Warto, więc sprawdzić datę ważności, żeby uniknąć kłopotów.

Wiele osób zastanawia się czy mogą poczekać z wymianą do połowy roku, gdy wprowadzone zostaną nowe wzory dowodów z czipem. Na każdym dowodzie jest data, do której jest ważny. Dzień po upływie ważności nie można się już nim posługiwać. „Przeterminowany” dowód jest automatycznie unieważniany, poprzez system wydawania dowodów osobistych, więc nie powinno się zwlekać z wymianą dokumentu.

Informacja o unieważnieniu jest od razu dostępna dla różnych służb, w tym policji czy straży granicznej. Ponieważ na nowy czeka się około miesiąca, nie należy zwlekać z wnioskiem

o nowy dokument.

Podobne aktualności

Skip to content