Projekt „Nowe kompetencje – klucz do sukcesu 2″

Firma INWESTOR Usługi Szkoleniowe Ewa Pawlak – Toruń ul. Rysia 1 oraz  Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza z/s w Przysieku Biuro Terenowe we Włocławku w ramach partnerstwa realizują projekt „Nowe kompetencje – klucz do sukcesu 2”, który ma na celu nabycie nowych umiejętności przez osoby pracujące (umowa o pracę i umowa cywilnoprawna) w szczególności osoby po 45 roku życia z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy mają do wyboru jeden z kursów:
konsultant ds. funduszy strukturalnych UE
audytor wewnętrzny

 Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w każdym wieku, spełniających łącznie następujące warunki:

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

nie prowadzących równocześnie działalności gospodarczej,

z wykształceniem wyższym,

chcących w z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy podwyższać kwalifikacje zawodowe.

Liczba miejsc ograniczona !

Zapisy osób oraz bliższe informacje można uzyskać w Biurze Terenowym Projektu (biuro Izby Rolniczej) we Włocławku, ul. Okrzei 74a tel. (054) 231-29-54;  231-14-61 lub kom.  601-80-69-67 e-mail:  kpir.w@wp.pl

Podobne aktualności

Skip to content