Formularze opłat środowiskowych w sieci

Urząd Marszałkowski uruchomił dostępne on-line bezpłatne narzędzie informatyczne, ułatwiające wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Jest łatwe, bezpieczne i nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego. Już dziś mogą z niego korzystać wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa.

Narzędzie z prostym, intuicyjnym interfejsem jest elektronicznym formularzem do wyliczania stosownej opłaty. Wystarczy zalogować się za pomocą wybranego dowolnie identyfikatora i hasła, wprowadzić dane firmy, a następnie informacje, które w zwykłym trybie wprowadza się do standardowego papierowego formularza. Dla dopełnienia formalności wypełniony formularz należy wydrukować, opatrzyć właściwymi pieczątkami i podpisami oraz wysłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

a wyliczoną kwotę wpłacić na konto:

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundusz Ochrony Środowiska
PKO BP SA 2 Oddział w Toruniu
Numer 60 1020 5011 0000 9602 0119 6195

– Obecnie wiele firm korzysta z płatnych, drogich programów do wyliczania tego typu należności. Aplikacja którą udostępniamy na serwerze Urzędu Marszałkowskiego to znaczne udogodnienie. Zależy nam, by płacenie publicznej daniny na ochronę środowiska nie łączyło się z dodatkowymi uciążliwościami – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Formularz on-line tutaj. Dla funkcjonowania aplikacji niezbędna jest wcześniejsza instalacja dostępnego w internecie bezpłatnego programu silverlight.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem nowego rozwiązania proszę kierować do pracowników Departamentu Finansów obsługujących odpowiednie powiaty:
Beata Bloch                     tel. 56 62 18 432

powiat bydgoski
powiat golubsko-dobrzyński
powiat sępoleński
powiat tucholski


Joanna Czarnowska         tel. 56 62 18 397

m. Inowrocław
powiat inowrocławski
powiat mogileński
powiat nakielski
powiat żniński


Marian Gontarski             tel. 56 62 18 539

m. Toruń
powiat toruński


Robert Jaworski               tel. 56 62 18 381

powiat brodnicki
powiat lipnowski
powiat rypiński
powiat wąbrzeski
podmioty spoza województwa kujawsko-pomorskiego


Tomasz Jeszawicz            tel. 56 62 18 538

powiat aleksandrowski
m. Włocławek
powiat włocławski
powiat radziejowski


Marzena Marszałkowska  tel. 56 62 18 498

powiat chełmiński
m. Grudziądz
powiat grudziądzki
powiat świecki


Rozliczać się z powyższych opłat powinny podmioty korzystające ze środowiska w rozumieniu art. 275 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w następującym zakresie:

  • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Pobór wód
  • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • Składowanie odpadów


Podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek samodzielnie wyliczyć opłatę i przedłożyć marszałkowi województwa półroczny wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o korzystaniu ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat:

  • za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 31 lipca
  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia – w terminie do 31 stycznia.

O tym co dzieje się z powstającym w ten sposób funduszem tutaj.
O terminach i miejscach zorganizowanych przez nasz Departament Środowiska, adresowanych do przedsiębiorców szkoleń na temat opłat środowiskowych tutaj.

 

Podobne aktualności

Skip to content