VII Artystyczne Prezentacje Muzyczne

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku serdecznie zaprasza do udziału w „ VII Artystycznych Prezentacjach Muzycznych ”. Prezentacje są okazją do spotkania i wspólnej zabawy, a także wymiany doświadczeń w zakresie umiejętności gry na instrumentach muzycznych.Celem imprezy jest ukazanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

Uczestnikami „ VII Artystycznych Prezentacji Muzycznych ” mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat : 

 – soliści,

– duety.

Każdy wykonawca przygotuje utwór/utwory o łącznym czasie min 4, maks. 8 minut o tematyce dowolnej. Wymagane jest wykonanie utworu „na żywo” bez korzystania z nut.

Gminny Ośrodek Kultury udostępni wykonawcom instrument typu Roland EM – 20. Osoby grające na innych instrumentach zapewniają sobie sprzęt we własnym zakresie.

Termin prezentacji: 23 października 2011 r. (niedziela) – sala widowiskowa GOK Koneck, początek godz. 11:30.

 

Zgłoszenia zawierające:

– imię i nazwisko wykonawcy,

– wiek,

– repertuar – tytuł utworu,

– imię i nazwisko instruktora – opiekuna,

– czas prezentacji utworu/ów

należy przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku

87-702 Koneck

Termin zgłoszeń upływa 15 października 2011 r.

Zgłoszenia po terminie lub niepełne nie będą przyjmowane. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży. Wszyscy wykonawcy otrzymują upominki okolicznościowe.

Utwory podane na karcie zgłoszeń nie podlegają zmianom.

Wykonawcy proszeni są o posiadanie legitymacji szkolnych.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 54 272 20 26.

 

Podobne aktualności

Skip to content