Moje boisko – ORLIK 2012

W dniu 30 listopada 2011 r. zakończyła się budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno szatniowym w miejscowości Koneck. Plac budowy przekazany został w dniu 2 września 2011 r.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu spośród 4 oferentów została firma TARTAN z Bydgoszczy. Całkowity koszt projektu pt. „Moje boisko – ORLIK 2012” wyniósł 1 119 384,06 zł. Dzięki Wójtowi Gminy Koneck Panu Ryszardowi Borowskiemu udało sie uzyskać na ten cel dotacje:

– z budżetu państwa – 500 tys. zł,

– z budżetu województwa – 333 tys. zł.

Wkład własny Gminy Koneck wyniósł 286 384,06 zł.

Podobne aktualności

Skip to content