Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy w Konecku

W dniu 20 marca 2012 r. o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XIII sesja Rady Gminy.

PORZĄDEK OBRAD XIII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

 1. Przedstawienie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

 1. Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Stałe Rady Gminy za 2011 rok.

11.1.1.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

11.1.2.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za 2011 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

11.1.3.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego za 2011 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

 1. Przedstawienie planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok.

12.1 Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie planu pracy.

12.2 Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego na 2012 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie planu pracy.

12.3 Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku   Publicznego na 2012 rok

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie planu pracy.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

13.1.Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

11.2. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji-dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.  

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.  Informacje lub komunikaty.

14. Wnioski lub oświadczenia radnych.

15.Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

PORZĄDEK OBRAD XIII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

 1. Przedstawienie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

 1. Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Stałe Rady Gminy za 2011 rok.

11.1.1.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

11.1.2.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za 2011 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

11.1.3.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego za 2011 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie sprawozdania.

 1. Przedstawienie planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok.

12.1 Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie planu pracy.

12.2 Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego na 2012 rok.

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie planu pracy.

12.3 Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku   Publicznego na 2012 rok

a) omówienie,

b) dyskusja,

c) przyjęcie planu pracy.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

13.1.Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

11.2. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji-dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.  

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.  Informacje lub komunikaty.

14. Wnioski lub oświadczenia radnych.

15.Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content