Sołtys Roku

Trwa kolejna edycja konkursu „Nasz Sołtys”. Do dnia 30 lipca 2012 roku kandydatów złaszać mogą mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie, rady parafialne a także organizacje pozarządowe m.in. ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, związki i organizacje rolnicze oraz samorządy.

Konkurs prowadzony jest w dwóch częściach: pierwsza to plebiscyt SMS-owy przeprowadzony przez Media Regionalne, druga część to ocena merytoryczna kandydatów przeprowadzona zostanie przez kapitułę konkursu.

Więcej informacji tutaj:

http://www.aleksandrow.pl/home/index.php?option=com_content&view=article&id=725:konkurs-na-sotysa-roku-2012-&catid=37:k-kontakt

Podobne aktualności

Skip to content