Stypendia

Urząd Gminy w Konecku informuje, iż od dnia 16.08.2012 r. można pobrać  wnioski dotyczące pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2012/2013.

O stypendia mogą  ubiegać się uczniowie, których dochód w rodzinie                  

 nie przekracza 351,00 zł. na osobę.

           Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Konecku w terminie od

01.09.2012 r.  do 15.09.2012 r.(pokój nr.11)

            Do wniosku należy dołączyć dokumenty uwzględniające dochód rodziny

za miesiąc  sierpień 2012 r.   

–  zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) ,

– zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub umowa dzierżawy

   poświadczona notarialnie,

– odcinek renty lub emerytury,

– zaświadczenie o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych, zasiłku

  pielęgnacyjnego, świadczenia  pielęgnacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłku           

  stałego,

– zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskanej pomocy materialnej,

– zaświadczenia ze szkół,

– oświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów (przekaz pocztowy),

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,

– oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności

   gospodarczej.

Weryfikacji będą podlegały tylko wnioski z pełną dokumentacją.

 

Podobne aktualności

Skip to content