W dniu 27 września 2012 roku miały miejsce ostatnie warsztaty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku w ramach projektu pt. „Ja też potrafię”, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL.

Projekt skierowany był do 20 osób zameldowanych na terenie Gminy Koneck (18 kobiet i 2 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie integracji społecznej poprzez zorganizowanie  trzech warsztatów : „Patchwork              i ręczne szycie”, „ Wikliniarstwo i florystyka”, „Biżuteria hande-made i deocupage”. Uczestnicy projektu podnieśli swoje umiejętności z zakresu łączenia tkanin metodą patchwork i ręcznego szycia, nabyli umiejętność wyplatania koszy z wikliny oraz tworzenia okolicznościowych wiązanek, nabyli również umiejętność ręcznego tworzenia biżuterii oraz zdobienia przedmiotów metodą deocupage. W ramach projektu dla uczestników zorganizowano wizytę studyjną na Kaszubach, która w doskonały sposób zintegrowała osoby bezrobotne.

Personel projektu pt. „Ja też potrafię” pragnie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w jego realizację, szczególnie uczestnikom za frekwencję na zajęciach oraz firmie szkoleniowej „La Soleil ” za przeprowadzone warsztaty oraz wizytę studyjną.

Projekt pt. „Ja też potrafię” został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne aktualności

Skip to content