Daily Archive: 20 grudnia, 2012

Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Koneck

Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Koneck

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 28.12.2012 r.   1.      Otwarcie. 2.      Stwierdzenie quorum. 3.      Powołanie protokolanta. 4.      Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Gminy. 5.      Przyjęcie porządku obrad. 6.      Interpelacje...

Skip to content