Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw LDG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
zaprasza do udziału
w szkoleniu z zakresu zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn.”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Konkurs zostanie ogłoszony pod koniec marca 2013 roku.

W związku z powyższym w dniu 11.02.2013 r. o godzinie 1000 w Biurze Stowarzyszenia
przy ul. Narutowicza 3 w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się jednodniowe szkolenie
z zakresu zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków dla przyszłych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu

pn. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Podobne aktualności

Skip to content