„Przedsiębiorczy niepełnosprawni – pełnosprawni zawodowo”

Każda firma działająca na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do końca czerwca 2013 roku ma możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika na trzy miesiące, bez ponoszenia kosztów, dzięki realizowanemu właśnie programowi „Przedsiębiorczy niepełnosprawni – pełnosprawni zawodowo”.

Łącznie 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności  bierze udział w programie realizowanym przez Fundację Sportowa Polska, Przedsiębiorczy niepełnosprawni – pełnosprawni zawodowo.

Każdy z uczestników projektu – mieszkaniec województwa Kujawsko-Pomorskiego – pod okiem wykwalifikowanych doradców, psychologów i trenerów odbył jedno z 10 szkoleń przygotowujących do podjęcia aktywności na rynku pracy.  Szkolenia prowadzono m.in.
z projektowania stron www i obsługi specjalnych programów graficznych, czy bardziej tradycyjnych specjalizacji tj.  własnoręczne tworzenie biżuterii i akcesorii.
Do 30 czerwca 2013 roku każdy przedsiębiorca może zatrudnić jednego stażystę w ramach tego programu, bez ponoszenia kosztów.

Celem programu „Przedsiębiorczy niepełnosprawni – pełnosprawni zawodowo” objętego współfinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 6.1.1: wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych, zamieszkujących województwo Kujawsko-Pomorskie.  Więcej informacji  dostępnych jest na oficjalnej stronie programu http://www.przedsiebiorczyniepelnosprawni-pelnosprawnizawodowo.pl/.

Na dodatkowe pytania odpowie:

 

Dariusz Danilczuk

 

Prezes Zarządu

 

Fundacja Sportowa Polska

 

tel. 783 322 893

 

fax. 22 427 50 83

Podobne aktualności

Skip to content