Szkolenie pn. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

zaprasza do udziału
w

 

 szkoleniu z zakresu zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu     
pn. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W związku z powyższym w dniu 08.04.2013r. od godz. 1000 w Biurze Stowarzyszenia

 

przy ul. Narutowicza 3 w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się jednodniowe szkolenie

 

z zakresu zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków dla przyszłych

 

beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu
pn. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 

  

Więcej informacji na stronie www.ziemiakujawska.pl, w Biurze Stowarzyszenia przy

 

ul. Narutowicza 3 w Aleksandrowie Kujawskim lub pod nr telefonu: 54 282 40 97.

 

 

 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, maksymalna liczba miejsc: 10.

 

 

Serdecznie zapraszamy!!

 

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content