Regulamin XIV Przeglądu Młodych Talentów KONECK 2013

REGULAMIN XIV PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓW:

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku

87-702 Koneck

tel. (054)  2722026, e – mail: gokkoneck@wp.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:

Urząd Gminy w Konecku

TERMIN I MIEJSCE PREZENTACJI:

21 kwietnia 2013r. (niedziela), godz. 1100 GOK Koneck

CEL I ZAŁOŻENIA IMPREZY:

ukazanie dorobku artystycznego, aktualnych nurtów i przebojów,

– rozbudzanie wrażliwości muzycznych,

– spotkanie i wspólna zabawa solistów i duetów wokalnych,

– wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej kultury muzycznej.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY 6 – 15 LAT:                                                            

– soliści – wokaliści,

– duety wokalne.

Jedną placówkę reprezentować może 4 solistów i 1 duet.

REPERTUAR:
– każdy wykonawca prezentuje jeden utwór o łącznym czasie trwania do 5 minut,

– wymagane jest wykonanie utworu „na żywo” z tekstem w języku polskim,

– dopuszczalny jest podkład mużyczny z kasety magnetofonowej lub płyty CD.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

– sprzęt nagłaśniający,

– dyplomy i nagrody rzeczowe,

– ciastko dla wykonawców, kawę dla opiekunów.

UWAGI:
– uczestnicy przeglądu potwierdzają swój udział na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia, którą należy przesłać do dnia 12 kwietnia 2013 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku

Koneck 24

87-702 Koneck

– zgłoszenia po terminie lub niepełne nie będą przyjmowane,

– jury oceniać będzie dobór repertuaru do wieku, walory głosowe, wykonanie i interpretacje, ogólny wyraz arystyczny,

– jury wyznacza nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych,

– werdykt jury jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu,

– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

– wykonawcy proszeni są o posiadanie legitymacji szkolnych,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: (054) 2722026, w godzinach od 1200 do 1600 (od poniedziałku do piątku).

DRUK KARTY ZGŁOSZENIOWEJ:
             KARTA ZGŁOSZENIA
XIV PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓW

                 KONECK 2013

Solista – wokalista/ duet

Dane o uczestniku:

Imię i nazwisko………………………………………………..

data urodzenia………………………………………………..

Imię i nazwisko………………………………………………..

data urodzenia………………………………………………..

Prezentowany utwór, tytuł:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Instruktor – opiekun…………………………………………..

Placówka delegująca (dokładny adres, numer telefonu):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

                                                         …………………………..

                                                            pieczęć instytucji, podpis


KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Podobne aktualności

Skip to content