Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Koneck

ZAWIADOMIENIE 

o zwołaniu XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 22 lipca 2013 r. o godzienie 830 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

 PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 22.07.2013 r. 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

5.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Koneck a Stowarzyszeniem kulturalno – oświatowym na rzecz rozwoju wsi Święte i okolic w celu realizacji projektu „Bajeczny zakątek”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

5.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/121/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

5.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/122/12 Rady Gminy Koneck
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2013 – 2016. 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content