PROEKOLOGICZNY KONECK

W naszej gminie zrealizowany został program

pn. „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”.

Polegał on na prowadzeniu kompleksowych działań proekologicznych w 15 wytypowanych gospodarstwach na terenie gminy, które stanowiły tzw. jeden „punkt” realizacji programu. Punktów tych było 8 na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Program realizowany był przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu. Bardzo ważne jest zaangażowanie się samorządów w jego realizację. W przypadku Gminy Koneck natrafiono na bardzo podatny grunt, ponieważ władze gminy w osobie Pana Wójta Ryszarda Borowskiego bardzo przychylnie podeszły do przedsięwzięcia, a Pan Wójt aktywnie brał udział we wszystkich spotkaniach uczestników programu.

Jednym z jego elementów był między innymi pokaz kompostowania zorganizowany na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Kemparówka” Pani Agnieszki Słowińskiej w Jeziornie, gmina Koneck. Ponadto w ramach programu „Ekologizacja wsi…” analizowany był sposób realizacji zasad Dobrej Kultury Rolnej, zasad ochrony środowiska. Odbywały się regularne lustracje
w gospodarstwach rolnych. Dla każdego z nich sporządzono specjalny plan naprawczy, który zawierał  ewentualne zalecenia, czyli co należałoby w danym gospodarstwie poprawić, aby stało się bardziej przyjazne środowisku.

Kolejny element to konkurs „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” na poziomie gminnym, a potem wojewódzkim. Dnia 4 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu gminnego.

Nagrody, ufundowane przez Urząd Gminy w Konecku, laureatom wręczał Pan Wójt Ryszard Borowski. Komisja konkursowa wyróżniła następujące osoby:

  • Pani Halina Przybysz (Zapustek),
  • Pani Katarzyna Tobjasz (Chromowola),
  • Pani Emilia Kwiatkowska (Spoczynek),
  • Pani Iwona Smardzewska (Spoczynek),
  • Pani Wioletta Baryza-Grzanka (Spoczynek)
  • Pani Barbara Balcerak (Brzeźno).

III miejsce w konkursie powędrowało do Pani Doroty Borkowskiej (Spoczynek.

II miejsce zajęła Pani Agnieszka Słowińska (Spoczynek).

I miejsce natomiast przypadło w udziale Pani Marzenie Kacprzak (Koneck).

Tym samym gospodarstwo rolne Pani Marzeny Kacprzak będzie reprezentowało Gminę Koneck
w konkursie na etapie wojewódzkim, którego podsumowanie odbędzie się dnia 6 listopada
w Przysieku.

Dyplomy oraz skromne upominki trafiły również do pozostałych uczestników programu „Ekologizacja wsi…”

Spotkanie podsumowujące było doskonałą okazją do dyskusji na temat zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Pan Wójt Ryszard Borowski mówił o możliwościach wynikających z korzystania
z odnawialnych źródeł energii, także o tych źródłach, z których korzystamy najczęściej,
o węglu i tendencji do rezygnacji z niego, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, co wymusza na nas Unia Europejska. Mówił również o innych materiałach wykorzystywanych przez mieszkańców powiatu aleksandrowskiego. Szczególnie chodziło tu o palenie w piecach CO odpadów komunalnych, plastiku itp. Wójt zwrócił uwagę na wielką szkodliwość tego typu praktyk. Nadmienił, że w powiecie aleksandrowskim, w porównaniu do innych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, jest największa zachorowalność na raka. Zapowiedział mieszkańcom, iż Gmina Koneck będzie prowadziła kampanię informacyjną na ten temat, ponieważ najważniejszą rzeczą jest uświadamianie społeczeństwa, mówienie o problemach
i wspólne ich rozwiązywanie. Dzięki zaś realizacji takich przedsięwzięć, jak program „Ekologizacja wsi…” poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa wzrasta. Pan Wójt apelował do uczestników programu „Bądźcie ambasadorami dobrych praktyk, proekologicznych zachowań, propagujcie je w swoich rodzinach, wśród znajomych, sąsiadów.”

 Anna Dykczyńska

Kierownik PZOR Aleksandrów Kujawski

 

Podobne aktualności

Skip to content