Usuwanie materiałów azbestowych z terenu gminy Koneck.

W związku z ogłoszonym konkursem na rok 2014

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania

lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Koneck informuje osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, które planują  w 2014 roku zdjąć pokrycie dachu z azbestu i skorzystać z dofinansowania o możliwości złożenia  w Urzędzie Gminy w Konecku (Koneck 30, 87 – 702 Koneck, pokój nr 8) oświadczenia o realizacji w 2014 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości.  W oświadczeniu należy podać dokładną ilość tych odpadów, a także załączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dane te proszę przekazać w terminie
do dnia  31 stycznia 2014 r.

Wszelkie informacje na temat realizacji programu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 9 oraz pod numerem telefonu 54/272 23 02 wew. 20.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek

Załącznik2

Podobne aktualności

Skip to content