Zakaz podlewania ogródków i trawników oraz mycia pojazdów

W związku z trwającymi od dłuższego czasu niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, wysokimi temperaturami i związaną z tym suszą następuje zwiększony pobór wody powodujący obniżenie się poziomu w zbiornikach wyrównawczych na hydroforniach w miejscowościach Koneck
i Święte. Przy nieracjonalnym gospodarowaniu wodą może nastąpić jej brak na najpilniejsze potrzeby związane z zaopatrzeniem w wodę ludzi i zwierząt.

Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Koneck

a p e l u j ę

o prowadzenie oszczędniej gospodarki wodą z sieci wodociągowej.

 

W związku z powyższym wprowadza się:

  1. zakaz podlewania ogródków, trawników, mycia pojazdów, itp. z wiejskiej sieci wodociągowej w godzinach od 5.00 do 23.00;
  2. zakaz poboru wody z hydrantów p/poż., z wyjątkiem straży pożarnych w celach akcji gaśniczych;
  3. używanie w pierwszej kolejności wody do zaspokojenia potrzeb ludzi i zwierząt.

Jednocześnie Urząd Gminy Koneck informuje, iż podłączanie się do gminnej instalacji wodnej bez odpowiednich zezwoleń (np. poprzez hydranty przeciwpożarowe) karane będzie w myśl art. 28, pkt 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków karą grzywny w wysokości do 5 000 zł.

Podobne aktualności

Skip to content