Zasiłek rodzinny – okres zasiłkowy 2014/2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku informuje,
że zgodnie z art. 26 ust. 2a, 3, 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia
28 listopada 2003 r. (tj. Dz. U z 2013 r., poz.1456 ze zm.) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2014/2015)
są przyjmowane od dnia 1 września 2014 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2014 r. nastąpi do dnia  30 listopada 2014 r.                        

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 30 listopada 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c listopad i grudzień 2014 r. nastąpi do 30 grudnia 2014 r.


Weryfikacji będą podlegały tylko wnioski z pełną dokumentacją!

Ponadto informuję, że osobom które nie zgłoszą się w miesiącu listopadzie 2014 r. po wydane decyzje administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 zostanie wstrzymany zasiłek rodzinny do czasu odbioru w/w decyzji.

Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami  na okres zasiłkowy 2014/2015 stanowi załącznik do niniejszej kurendy.

 

 

Druki wniosków o świadczenia rodzinne do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konecku po 20 sierpnia 2014 r.

 

 

 

Informacje na temat świadczeń rodzinnych można uzyskać osobiście w siedzibie ośrodka w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku oraz pod numerem tel. 54/2722002 w. 32 u Pani E. Napora.

 

Podobne aktualności

Skip to content