Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkanek gminy Koneck – zakończenie

W dniach 20.11.2014 do 12.12.2014 r. Gmina Koneck realizowała warsztaty rękodzielnicze z zakresu wikliniarstwa – zapomnianej już metody rękodzieła artystycznego oraz warsztaty z zakresu zdobienia nowoczesną metodą deocupage i tworzenie biżuterii metodą sutasz
w ramach realizacji operacji pn. „Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla mieszkanek z terenu gminy Koneck w Konecku” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Sprawozdanie z realizacji operacji pn. „Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla mieszkanek z terenu gminy Koneck w Konecku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych  strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Każdy z warsztatów trwał 6 dni w ilości 5 godzin dziennie. W warsztatach uczestniczyła grupa 20 mieszkanek z terenu gminy Koneck.

Panie prowadzące warsztaty przekazały uczestniczkom sztukę wyplatania z wikliny, zdobienia przedmiotów metodą deocupage i ręcznego tworzenia biżuterii.

Mieszkanki z terenu gminy Koneck poznały technikę wikliniarstwa m.in. podstawowe sploty, rodzaje wikliny, narzędzia koszykarskie, cały proces wyplatania oraz poznały technikę zdobienia metodą deocupage i ciekawą technikę tworzenia biżuterii.

Osoby prowadzące zajęcia w przejrzysty sposób wyjaśniły metody i techniki wyplatania oraz zdobienia przedmiotów, przekazały wiele tajników tej sztuki.

Zaangażowanie prowadzących oraz uczestniczek sprawiły, że warsztaty upłynęły                   w bardzo sympatycznej atmosferze. Szkolenia te okazały się nie tylko nowym i atrakcyjnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale także panie ujrzały w wikliniarstwie oraz deocupage możliwość podreperowania zniszczonych przedmiotów gospodarstwa domowego oraz stworzenia we własnym zakresie biżuterii.

Zrealizowane warsztaty przyczyniły się do kultywowania wśród mieszkanek tradycji rękodzielniczych, obrzędów i zawodów.

Warsztaty szybko dobiegły końca, a każda z pań podniosła jakość życia poprzez zdobytą wiedzę i umiejętności, motywację do działania i wiarę we własne siły a także nowe doświadczenia w dziedzinie rękodzielniczej.

 

Podobne aktualności

Skip to content