Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koneck

Informujemy, że Gmina Koneck jest w trakcie opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnejw ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.

Dokument ten ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy, jak również pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

W przyszłości dzięki opracowaniu instytucje i mieszkańcy Gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej).

Właściwe sporządzenie Planu jest związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy.

W najbliższym czasie trafią do Państwa ankiety dotyczące źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, które zostaną rozprowadzone na terenie całej Gminy. Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla naszej Gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców  o uzupełnienie ankiety.

Ankietę prosimy wypełnić najpóźniej do dnia 28 marca 2015 r.

  • na stronie www.niskaemisja.pl do pobrania lub do wypełnienia

on-line (można ją wypełnić TUTAJ i od razu wysłać drogą elektroniczną),

  • dostarczyć do Urzędu Gminy Koneck, pokój nr 8
  • przesłać skanem na adres e-mail: elzbieta.maks@atgroupsa.pl

Za wszelką współpracę mieszkańcom dziękujemy!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funuszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PLIK DO POBRANIA

 

Podobne aktualności

Skip to content