Wnioski dotyczące szacowania szkód – susza 2015 r.

Wójt Gminy Koneck w związku z Zarządzeniem Nr 208/2015 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza w 2015 roku, informuje, że:

1) powołana przez Wojewodę komisja może szacować straty występujące we wszystkich uprawach w gospodarstwach rolnych;

 

2)   oszacowanie strat mające na celu uzyskanie kredytu klęskowego może nastąpić tylko na najlżejszych glebach (Kategoria I) i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2015 r. takich jak: zboża ozime; zboża jare; krzewy owocowe; truskawki.

Wyżej wymienione wnioski można składać

w terminie do 28 lipca 2015 r.

w Urzędzie Gminy w Konecku, Koneck 30, 87–702 Koneck (pokój nr 8, w godz. 7:30 – 15:30), w dniach pracy Urzędu Gminy.

Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są do pobrania w Urzędzie Gminy w Konecku (pokój nr 8).

         Dane umieszczone we wniosku muszą być zgodne z zapisami w ewidencji podatkowej oraz danymi z wniosku o dopłaty ARiMR.  Wnioski zawierające rozbieżności oraz wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w zbiorczym protokole strat.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Konecku, Koneck 30, 87–702 Koneck (pokój nr 8, w godz. 7:30 – 15:30), w dniach pracy Urzędu Gminy

do dnia 28 lipca 2015 roku

Celem wypełnienia wniosku o oszacowanie strat należy przygotować następujące dane:

·        nr identyfikacyjny producenta  rolnego nadany przez ARiMR;

·        powierzchnię ogólną całego gospodarstwa rolnego;

·        powierzchnię wszystkich upraw znajdującym się na terenie Gminy Koneck oraz na terenie innych gmin;

·        powierzchnię użytków rolnych;

·        powierzchnię trwałych użytków zielonych (Ł, Ps);

·        powierzchnię gruntów dzierżawionych;

·    powierzchnię upraw zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych i truskawek z podaniem numeru działki ewidencyjnej (w przypadku zamiaru ubiegania się o kredyt preferencyjny);

·        ilość zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym (roczna produkcja towarowa zwierząt średnia z trzech lat), ilość kwoty mlecznej;

·        dane dotyczące obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia upraw, zwierząt, budynków;

·        kwotę ewentualnego, uzyskanego już odszkodowania.

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content