Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+?

Już 2 lutego i 31 marca 2016 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność edukacyjna”, „Partnerstwa strategiczne” z sektora Edukacja szkolna oraz „Wymiany młodzieżowe” z sektora Młodzież.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji 1. „Mobilność kadry” w sektorze Edukacja szkolna

kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granicą,
wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres do 2 miesięcy.
W ramach Akcji 2. „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna

tzw. wymianę uczniów między szkołami
wymianę dobrych praktyk między placówkami
pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres 2-12 miesięcy
W ramach Akcji 1. „Wymiany młodzieżowe” w sektorze Młodzież

tzw. wymianę uczniów w ramach aktywności pozalekcyjnych (bez konieczności podejmowania innych działań projektowych między wyjazdami)
Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ – praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Akcja 1. „Mobilność Kadry” Edukacja szkolna

Dla szkół:

Warszawa, 16 listopada 2015 r.
Wrocław, 19 listopada 2015 r.
Poznań, 23 listopada 2015 r.
Kraków, 30 listopada 2015 r.


Akcja 2. „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” Edukacja szkolna

Warszawa, 17 listopada 2015 r.
Wrocław, 20 listopada 2015 r.
Poznań, 24 listopada 2015 r.
Kraków, 1 grudnia 2015 r.

Akcja 1. „Wymiany młodzieżowe” sektor Młodzież

Warszawa, 18 listopada 2015 r.
Poznań, 25 listopada 2015 r.
Wrocław, 26 listopada 2015 r.
Kraków, 7 grudnia 2015 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2 lutego i 31 marca 2016 r. dla akcji: „Mobilność kadry”, „Partnerstwa strategiczne”, „Wymiany młodzieżowe”,
jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,
jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,
jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

Podobne aktualności

Skip to content