„Książki naszych marzeń”

Gmina Koneck przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Konecku w roku szkolnym 2015/2016.


Na realizację programu otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 1 300,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wraz z wkładem własnym (w wysokości 325,00 zł), wyniesie
1 625,00 zł. Otrzymane środki umożliwią zakup książek do biblioteki szkolnej, w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Podobne aktualności

Skip to content