Bezpłatne porady prawne

Wójt Gminy Koneck
uprzejmie informuje,
że Gmina Koneck organizuje bezpłatną pomoc prawną
dla mieszkańców Gminy Koneck

Pani Martyna Ostrowieńska – Ilnicka – Radca Prawny udziela porad w każdy czwartek,

w godzinach od 10.00 do 14.00 w pokoju nr 16 (I piętro) Urzędu Gminy Koneck.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
• osobie, która nie ukończyła 26 lat;
• osobie, która ukończyła 65 lat;
• osobie, która w ciągu 12 miesięcy przed zwróceniem się o poradę prawną miała przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
• posiadaczowi Karty Dużej Rodziny;
• kombatantowi;
• weteranowi;
• osobie, która w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Ponadto, aby otrzymać nieodpłatną pomoc prawną osoby zainteresowane zobowiązane są do udowodnienia uprawnienia do skorzystania z porad poprzez przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnej pomocy.

kurenda

Podobne aktualności

Skip to content