KRUS – ważne dla świadczeniobiorców osiągających dodatkowe miesięczne przychody

Od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno – rentowych.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszącego 4.066,95 zł,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846,90 zł,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.287,10 zł.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Podobne aktualności

Skip to content