Właścicielu PSA…

W związku z licznymi skargami, zwłaszcza mieszkańców Konecka, dotyczącymi wałęsających się psów,

Urząd Gminy Koneck informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt,
zabronione jest wypuszczanie psów luzem z zagrody  (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa.

Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia. Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, za naruszanie tych przepisów grozi kara aresztu lub grzywny.

Ponadto, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck, psy rasy uznawanej za agresywną, lub w inny sposób zagrażające otoczeniu, powinny być prowadzane na uwięzi oraz w nałożonym kagańcu, a nieruchomość na terenie której następuje zwolnienie psa ze smyczy powinna być zabezpieczona w sposób wykluczający samowolny dostęp osób trzecich.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy.

 

kurenda

Podobne aktualności

Skip to content