Wsparcie finansowe dla producentów mleka i wieprzowiny

W związku z niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku,

Wójt Gminy Koneck

informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka i wieprzowiny.

Wnioski o udzielenie wyżej wymienionego wsparcia należy składać w terminie:

  • od 18 lutego 2016 r.,
  • do 18 marca 2016 r.

w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta,

(województwo kujawsko-pomorskie: Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego Bydgoszcz, Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz, tel. 52 584-92-92).

Wnioski można także wysyłać pocztą, o przyjęciu decydować będzie data stempla pocztowego. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca 2016 r., a środki finansowe z tytułu wsparcia wypłacone do 30 czerwca 2016 r.

Informacje dotyczące wsparcia można uzyskać pod numerem Telefonicznego Punku Informacyjnego – 22 661 72 72,

a niezbędne dokumenty pobrać odwiedzając stronę internetową Agencji Rynku Rolnego:

http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/4725-nadzwyczajne-wsparcie-w-sektorze-mleka-i-wieprzowiny-16022016

 

kurenda – skan

Podobne aktualności

Skip to content