Zakład Usług Komunalnych Podlascy, Józef Podlaski, Konrad Podlaski w Lubaniu
informuje, że na podstawie uchwały Nr XIII/79/16 Rady Gminy Koneck z dnia 26 lutego 2016 r.
oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 15 kwietnia 2016 r. ulega zmianie taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Taryfowa grupa odbiorców (gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług) – cena dostarczanej wody w zł/m3:

  • netto –  2,59,
  • brutto – 2,80.

    Aktualna stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %

    Nowa taryfa obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.

    Ogłoszenie

Podobne aktualności

Skip to content