Wnioski o oszacowanie szkód dla ROLNIKÓW

W związku z wystąpieniem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania,

Wójt Gminy Koneck informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Wyżej wymienione wnioski można składać na udostępnionym druku (poniżej) w terminie do 31 marca 2016 r.
w Urzędzie Gminy Koneck, Koneck 30, 87–702 Koneck (pokój nr 8, w godz. 7:30 – 15:30), w dniach pracy Urzędu Gminy.
Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są do pobrania w Urzędzie Gminy Koneck, zostały również przesłane sołtysom w celu rozdysponowania.
Dane umieszczone we wniosku muszą być zgodne z zapisami w ewidencji podatkowej oraz danymi z wniosku o dopłaty ARiMR. W przypadku dzierżawienia gruntów do wniosku trzeba dołączyć kserokopie umowy dzierżawy. Wnioski zawierające rozbieżności oraz wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w zbiorczym protokole strat.
wniosek – druk

Podobne aktualności

Skip to content