Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach

W związku z wystąpieniem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy,

Wójt Gminy Koneck

informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód
powstałych w gospodarstwach rolnych.
Wyżej wymienione wnioski można składać na udostępnionym druku w terminie do 22 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy Koneck, Koneck 30, 87–702 Koneck (pokój nr 8, w godz. 7:30 – 15:30), w dniach pracy Urzędu Gminy.

Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są do pobrania w urzędzie Gminy Koneck, u sołtysów oraz poniżej:

wniosek o szacowanie strat

Zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresach sześciodekadowych oszacowanie strat może dotyczyć wyłącznie upraw takich jak: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki (gleby I i II kategorii) oraz rośliny strączkowe (gleby I kategorii).
Dane umieszczone we wniosku muszą być zgodne z zapisami w ewidencji podatkowej oraz danymi z wniosku o dopłaty ARiMR. W przypadku dzierżawienia gruntów do wniosku trzeba dołączyć kserokopie umowy dzierżawy. Wnioski zawierające rozbieżności oraz wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w zbiorczym protokole strat.

Do pobrania: informacja o kategoriach gleb

Podobne aktualności

Skip to content