„Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nasz Urząd organizuje drugą edycję Wojewódzkiego Konkursu Statystycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”.

Zadania konkursowe wpisują się w zagadnienia podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego oraz mają na celu rozwijanie wśród młodzieży gimnazjalnej umiejętności analizy
i interpretacji danych liczbowych i formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonej dedukcji, zainteresowanie i utrwalenie wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących
w Regionie oraz popularyzowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej, jako najbardziej wiarygodnego źródła informacji będących podstawą podejmowania właściwych decyzji.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
w Bydgoszczy http://bydgoszcz.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-statystyczne/.

Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z Państwem Wojewódzki Konkurs Statystyczny „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki” odniesie sukces i znajdzie trwałe miejsce w kalendarzu wydarzeń oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Udostępniania Informacji
i Edukacji Statystycznej (tel. 52 36 69 410; e-mail KancelariaUSBDG@stat.gov.pl).
Mam nadzieję, że inicjatywa Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy spotka się
z Państwa zainteresowaniem.

plakat

Podobne aktualności

Skip to content