Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Koneck na lata 2016 – 2023 oraz Strategii Rozwoju Gminy Koneck na lata 2016 – 2025

serdecznie zapraszamy

wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów

do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się 9 listopada 2016 r. o godz. 15.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku.

Celem spotkania będzie zarówno wyjaśnienie czym jest proces rewitalizacji, zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań, wyznaczenie obszaru zdegradowanego przeznaczonego do rewitalizacji, a także omówienie diagnozy strategicznej i określenie wizji rozwoju gminy, na podstawie której zostaną zidentyfikowane problemy w takich obszarach tematycznych jak: infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna i gospodarka.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz Strategią Rozwoju Gminy Koneck do udziału w spotkaniu.

kurenda

Podobne aktualności

Skip to content