Monthly Archive: grudzień 2016

Życzenia Noworoczne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koneck! Składam na Państwa ręce serdeczne życzenia noworoczne: „Niech wspólna radość i zabawa towarzyszy nie tylko początkowi Nowego Roku, ale przeniesie się na wszystkie jego dni”. Dużo miłości i szczęścia! Wójt...

XIX sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck uprzejmie informuje o zwołaniu na dzień 29 grudnia 2016 r. XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku PORZĄDEK OBRAD XIX...

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji

W związku z opracowywaniem  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koneck, zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym oraz przestrzenno – infrastrukturalnym na terenie Gminy Koneck. Analiza wskaźnikowa wykazała, że miejscowości...

energia elektryczna

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej – odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych: w dniu 28.12.2016 r. w godzinach 8.00 – 12.00 – odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej ROMANOWO, KRUSZYNEK 1,2, KRUSZYNEK KOLONIA...

Skip to content