Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno – rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno – rentowych.
Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr).

Jednocześnie KRUS informuje, że graniczne kwoty przychodu dla 2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:
• 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 34.054 zł 40 gr,
• 130% takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.
Więcej w informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na stronie www.krus.gov.pl.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Podobne aktualności

Skip to content