UWAGA! Grypa Ptaków HPAI

Urząd Gminy w Konecku poniżej podaje informację Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą stosowania odpowiednich środków bioasekuracji w celu ochrony utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusem grypy ptaków, zarówno wskutek kontaktu z dzikim ptactwem, jak i za pośrednictwem osób oraz środków transportu.

Jednocześnie prosi się mieszkańców Gminy Koneck o zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej w Aleksandrowie Kujawskim stanu ilościowego ptactwa przyzagrodowego (m.in. kury, kaczki, gołębie, gęsi), celem zaewidencjonowania.

Zgłoszenia można dokonać:
• osobiście w siedzibie Inspekcji przy ul. Wyspiańskiego 3, Aleksandrów Kujawski;
• telefonicznie pod numerem 54/ 282 27 03;
• na adres e-mail: aleksakuj.piw@wp.pl.

Podobne aktualności

Skip to content