Daily Archive: 6 lipca, 2017

dla osób podejmujących działalność gospodarczą…

W dniu 18 lipca 2017 r.w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Funduszu pożyczkowego przedstawi Państwu ofertę współpracy...

krus

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Skip to content