Daily Archive: 23 sierpnia, 2017

Straty w gospodarstwach rolnych

Poniżej przedstawiami pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WIR.IX.7160.4.456.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotyczące pilnego i niezwłocznego składania oświadczeń wraz z dowodami o wystąpieniu siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały straty...

Kujawsko – Pomorska Akademia Młodych Liderów

Kujawsko – Pomorska Akademia Młodych Liderów

Nabór uczestników do „Kujawsko – Pomorskiej Akademii  Młodych Liderów” Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu „Kujawsko Pomorska Akademia Młodych Liderów.” Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich z...

energia elektryczna

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej – odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych: w dniu  28.08.2017  r. w godz. 8.00 – 15.00 – odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  CHROMOWOLA 3, w dniu  31.08.2017 ...

krus

KRUS – informacje dla rolników

Poniżej podajemy informacje dla rolników pozyskane za pośrednictwem KRUS w Bydgoszczy: informacja od Dyrektora OR KRUS w Bydgoszczy   List z życzeniami z okazji Święta Plonów   List_ dot. szkód 2017

krus

KRUS – emerytura rolnicza

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla rolników pozyskane za pośrednictwem KRUS w Bydgoszczy: Informacja z OR KRUS w Bydgoszczy dot. składania wniosków o emeryturę rolniczą Kwestionariusz SR-21A WZÓR Kwestionariusz SR-21A Oświadczenie dotyczące pracy w gospodarstwie...

Skip to content