Dotacje dla przedsiębiorców

Szanowni  Państwo,

W projektach BIZNESWOMAN TO TY! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia. Nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0017/16

oraz PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia Nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0012/16.

Ogłosiliśmy dodatkowy nabór chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej.

Termin składania dokumentów mija w dniu 29/09/2017 godzina 15:00.

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem Pana Janusza Kaźmierczaka Koordynatora projektów

e-mail: bizneswomantoty-k-p@kompass-consulting.pl

www.bizneswoman.kompass-consulting.pl

 

 

Podobne aktualności

Skip to content