XXVIII sesja RG Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
informuje o zwołaniu XXVIII sesji RG Koneck, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 3 listopada 2017 r.:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Koneck
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem na 2018 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koneck 

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Rewizyjnej;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koneck 

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Rewizyjnej;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Rewizyjnej;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Rewizyjnej;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2017 – 2021

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje lub komunikaty.
 7. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content