BIZNES NA START

„BIZNES NA START !”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Biznes na start!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, zapraszamy do skorzystania z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy !

W ramach projektu oferujemy:

BEZZWROTNE DOTACJE FINANSOWE !

 

oraz inne formy wsparcia, które obejmują:

  • bezzwrotną dotację na założenie działalności: 23 390 zł,
  • bezzwrotną dodatkową pomoc finansową na pokrycie bieżących wydatków firmy od: 1 400 zł/m-c wypłacana przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy,
  • bezpłatne szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnienie materiałów szkoleniowych
  • bezpłatne doradztwo i pomoc specjalistów w zakresie: przygotowania biznesplanu, podatków, rozliczeń z ZUS, itp.,
  • wsparcie w postaci zajęć grupowych z psychologiem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby mieszkające na ternie powiatów: włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego oraz miasta Włocławek,
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat,
  • osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety.

TRWA REKRUTACJA !!!

Biuro Projektu „Biznes na start !”

Przedmiejska 5 (I piętro, lokal 8), 87-810 Włocławek

tel.: 506 448 466; 515 840 623

m.czarnecka@biuroprojektu.eu

k.kostrzewski@biuroprojektu.eu

 

oraz na stronie:

www.biznesnastart.ac-expert.pl

 

Informacja przekazana za pośrednictwem Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Podobne aktualności

Skip to content