Przedsiębiorco! Masz czas do 19 maja

Dnia 19 maja br. mija termin, w którym zgodnie z art.61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera. Przepis ten stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie
2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy , zaś ustawa weszła w  życie 19 maja 2016 r. Po upływie wskazanego wskazanego terminu 2 lat Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Podobne aktualności

Skip to content