Wnioski dla poszkodowanych rolników !

W związku z pismem WIR.IX.7160.1.176-320.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na temat wystąpienia w okresie 01.04.2018 – 31.05.2018 r. na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego suszy rolniczej informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy w Konecku wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby wnioski były wypełnione: RZETELNIE, WŁASNORĘCZNIE  LUB  KOMPUTEROWO, Z TAKIMI DANYMI, JAKIE BYŁY PODAWANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE SKŁADANE DO ARIMR.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy w Koneck (pokój Nr 8) oraz na stronie internetowej Urzędu  http://www.koneck.eu.

Forma ewentualnej pomocy oraz dla kogo taka pomoc będzie przyznana z tytułu klęski w uprawach rolnych spowodowanej suszą, na dzień dzisiejszy, nie jest nam znana.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z w/w informacją i o przygotowanie niezbędnych danych, celem rzetelnego wypełnienia wniosku o oszacowanie szkód.

Wnioski niekompletne, w których będzie brakowało danych z przyczyn formalnych nie będą mogły być brane pod uwagę w procesie szacowania strat.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 04 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koneck (pokój Nr 8).

 

Wniosek o oszacowanie zakresu i wysokości szkód

Oświadczenie – dane osobowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Podobne aktualności

Skip to content