XXXVIII sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 15 października 2018 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 15.10.2018 r.:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2018 – 2021

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content