Zgłoszenie szkody łowieckiej

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 248 „Sokół” w Bydgoszczy, realizując przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (tekst jednolity ogłoszony w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP – Dz. U. z dnia 24 października 2018 roku, poz. 2033)  w zakresie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania, uprzejmie informuje, że na terenie dzierżawionego przez nich obwodu łowieckiego Nr 219 „Zakrzewo”, wnioski o szacowanie tych szkód i ustalenie wysokości odszkodowania przyjmowane są w formie pisemnej (wzór zgloszenie ) na następujący adres korespondencyjny naszego Koła Łowieckiego:

Wojskowe Koło Łowieckie nr 248 „Sokół” w Bydgoszczy

ul. Skromna 5/09

85-684 Bydgoszcz

Poczta: Bydgoszcz pp. 80

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content