Daily Archive: 4 marca, 2019

herb koneck

Gmina Koneck jest online

Tytuł projektu: Projekt „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0020/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i...

Skip to content