Konsultacje społeczne do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koneck

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

 

W dniach od 29.05.2019 r. do 12.06.2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Lokalny Programu Rewitalizacji dla Gminy Koneck na lata 2016-2023.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koneck na lata 2016-2023 wraz                          z załącznikami będzie dostępny na stronie https://www.koneck.eu/, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.koneck.eu/ oraz w Urzędzie Gminy                            w Konecku (Koneck 30, 87-702 Koneck, pokój nr 9 – 1 piętro).

 

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:

  • zbieranie uwag w postaci:
    • papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy w Konecku, Koneck 30,
      87-702 Koneck, z dopiskiem: konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koneck na lata 2016-2023);
  • elektronicznej (wypełniony formularz konsultacji będzie można przesyłać na adres: budownictwo@koneck.eu) lub uzupełnić poprzez link. Link do formularza zamieszczony będzie na stronie internetowej: http://www.koneck.eu;
  • zbieranie uwag ustnych (w Urzędzie Gminy w Konecku, Koneck 30, 87-702 Koneck, pokój nr 9 – 1 piętro).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy
do udziału w konsultacjach!

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Koneck na lata 2016-2023

Formularz zgłaszania uwag_LPR   

https://eu-consult-badania.pl/1/index.php?r=survey/index&sid=576477&lang=pl

 

Podobne aktualności

Skip to content